Usługi

WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU (72 osoby) SKORZYSTAJĄ z następujących usług:
1.Diagnoza potrzeb uczestników projektu - (4h x 72osób)

2. Warsztaty z kompetencji społecznych ( 18 godziny x 6 grup)

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ OBRAĆ JEDNĄ Z DWÓCH ŚCIEŻEK

ŚCIEŻKA I:
1.
Pośrednictwo pracy (6h x 40 osób)

2. Wysokiej jakości szkolenia dla 36 osób, do wyboru między innymi :

 • Monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej(96 godz./grupa)
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (96 godz./grupa)
 • Monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro ( 96 godz./.grupa)
 • Wizażystka-Stylistka z obsługą komputera  ( 200 godz./grupa)
 • Kosmetyczka z obsługą komputera  ( 200 godz./grupa)

2.  Płatne staże u przedsiębiorców – 3 miesiące x 36 osób

ŚCIEŻKA II:
1. Szkolenie i doradztwo z zakładania działalności gospodarczej (36 osób) -

 • Szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin/grupa)
 • Doradztwo grupowe (6 godzin/grupa)
 • Indywidualne doradztwo z księgowości, marketingu, prawa odnośnie planowanej działalności gospodarczej (4 godz./ osoba)

2. Wypłata środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 32 osoby x  max. 23 398 PLN
3. Wsparcie pomostowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą ( 32 osoby x 500zł x 12 miesięcy)


W ramach projektu zapewniamy także:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie
 • Dotacje na utworzenie własnej działalności w wysokości do 23 398 PLN dla 32 osób
 • Wsparcie pomostowe finansowe dla 32 osób w wysokości łącznie 6000PLN
Script logo