O projekcie

Projekt „Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu : 01.04.2017r. - 31.07.2018r.

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości  u 72 osób (37kobiet, 35 mężczyzn)  w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, w tym 4 osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. Młodzież NEET) z  województwa świętokrzyskiego od  1.04.2017r. do 31.07.2018.  poprzez kompleksowe wsparcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu: 1 697 756,95 PLN
Wartość projektu: 1 747 704,28 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo